BÁO GIÁ MARKETING TỔNG THỂ THEO THÁNG

 • MARKETING TỔNG THỂ 1
 • 7.000.000
  đ/ tháng
 • Kiểm tra hoạt động hàng ngày của website
 • Sao lưu backup dữ liệu
 • Khắc phục sự cố, đảm bảo website hoạt động ổn định, an toàn.
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng website
 • Phân tích lĩnh vực ngành nghề, phân tích đánh giá đối thủ.
  Lập bộ từ khóa
 • Phân bổ từ khóa, xác định langdingpage (trang đích hướng đến người dùng)
 • TỐI ƯU HÓA WEBSITE CHUẨN SEO
 • Cài đặt các công cụ bổ trợ SEO: Google webmarter tool, google analytics
 • Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, Bing
 • Tối ưu người dùng: Tối ưu hình ảnh, banner logo, số hotline, chatlive trực tuyến
 • QUẢN TRỊ WEBSITE + SEO TỰ NHIÊN
 • Đăng tin bài, cập nhật sản phẩm lên trang web
 • Chia sẻ mạng xã hội: Link hay, Facebook, Plus, Twetter, linkedin .pintesret .v.v.v.
 • Quảng bá website trên các diễn đàn :
  diễn đàn / tuần
 • Đẩy SEO tự nhiên
  (không giới hạn số lượng từ khóa)
 • Phân bổ từ khóa vào trang, Onpage lại langdingpage SEO
 • Builink từ khóa SEO, Xây dựng mô hình đi link
 • Xây dựng hệ thống website vệ tinh: 1web/3 tháng
  Xây dựng hệ thống Blog vệ tinh: 5blog
 • QUẢNG CÁO FACEBOOK
 • Tạo fanpage nếu chưa có
 • Chăm sóc fanpage: post bài, đăng nội dung, cập nhật thông tin sản phẩm: 10post
 • Quảng bá fanpage lên các hội nhóm, tăng tương tác: like, comment, seeding, chia sẻ
 • Tư vấn, lên kế hoạch, dự trù ngân sách, đề xuất phương án triển khai quảng cáo trên facebook
 • Chạy quảng cáo
  (chưa bao gồm ngân sách quảng cáo)
 • Đo lường hiệu quả chiến dịch
  BÁO CÁO
 • QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS + HÌNH ẢNH
 • Phân tích ngành nghề, lĩnh vực, lập kế hoạch, dự trù ngân sách,
 • Setup chiến dịch. Khởi chạy chiến dịch quảng cáo google adwords
  (chưa bao gồm chi phí chiến dịch)
 • Đo lường chiến dịch
  BÁO CÁO
 • QUẢNG CÁO CỐC CỐC
 • Phân tích ngành nghề, lĩnh vực, lập kế hoạch, dự trù ngân sách,
 • Setup chiến dịch. Khởi chạy chiến dịch quảng cáo google adwords
  (chưa bao gồm chi phí chiến dịch)
 • Đo lường hiệu quả chiến dịch
  BÁO CÁO
 • 7.000.000
  đ/ tháng
 • THANH TOÁN:
  Theo Tháng
 • KHUYẾN MẠI:
 • MARKETING TỔNG THỂ 2
 • 10.000.000
  đ/ tháng
 • Kiểm tra hoạt động hàng ngày của website
 • Sao lưu backup dữ liệu
 • Khắc phục sự cố, đảm bảo website hoạt động ổn định, an toàn.
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng website
 • Phân tích lĩnh vực ngành nghề, phân tích đánh giá đối thủ.
  Lập bộ từ khóa
 • Phân bổ từ khóa, xác định langdingpage (trang đích hướng đến người dùng)
 • TỐI ƯU HÓA WEBSITE CHUẨN SEO
 • Cài đặt các công cụ bổ trợ SEO: Google webmarter tool, google analytics
 • Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, Bing
 • Tối ưu người dùng: Tối ưu hình ảnh, banner logo, số hotline, chatlive trực tuyến
 • QUẢN TRỊ WEBSITE + SEO TỰ NHIÊN
 • Đăng tin bài, cập nhật sản phẩm lên trang web
 • Chia sẻ mạng xã hội: Link hay, Facebook, Plus, Twetter, linkedin .pintesret .v.v.v.
 • Quảng bá website trên các diễn đàn :
  10 diễn đàn / tuần.
  Quảng bá website trên các social có độ trust
  Quảng bá thông tin lên hệ thống mạng internet
  Tăng độ phủ trên mạng
 • Đẩy SEO tự nhiên
  (không giới hạn số lượng từ khóa)
 • Phân bổ từ khóa vào trang, Onpage lại langdingpage SEO
 • Builink từ khóa SEO, Xây dựng mô hình đi link
 • Xây dựng hệ thống website vệ tinh: 2web/4 tháng
  Xây dựng hệ thống Blog vệ tinh: 15blog
 • QUẢNG CÁO FACEBOOK
 • Tạo fanpage nếu chưa có
 • Chăm sóc fanpage: post bài, đăng nội dung, cập nhật thông tin sản phẩm: 30post
 • Quảng bá fanpage lên các hội nhóm, tăng tương tác: like, comment, seeding, chia sẻ
 • Tư vấn, lên kế hoạch, dự trù ngân sách, đề xuất phương án triển khai quảng cáo trên facebook
 • Chạy quảng cáo
  (chưa bao gồm ngân sách quảng cáo)
 • Đo lường hiệu quả chiến dịch
  BÁO CÁO
 • QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS + HÌNH ẢNH
 • Phân tích ngành nghề, lĩnh vực, lập kế hoạch, dự trù ngân sách,
 • Setup chiến dịch. Khởi chạy chiến dịch quảng cáo google adwords
  (chưa bao gồm chi phí chiến dịch)
 • Đo lường chiến dịch
  BÁO CÁO
 • QUẢNG CÁO CỐC CỐC
 • Phân tích ngành nghề, lĩnh vực, lập kế hoạch, dự trù ngân sách,
 • Setup chiến dịch. Khởi chạy chiến dịch quảng cáo google adwords
  (chưa bao gồm chi phí chiến dịch)
 • Đo lường hiệu quả chiến dịch
  BÁO CÁO
 • 10.000.000
  đ/ tháng
 • THANH TOÁN:
  Theo Tháng
 • KHUYẾN MẠI:
 • MARKETING TỔNG THỂ 3
 • Thỏa thuận
 • Kiểm tra hoạt động hàng ngày của website
 • Sao lưu backup dữ liệu
 • Khắc phục sự cố, đảm bảo website hoạt động ổn định, an toàn.
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng website
 • Phân tích lĩnh vực ngành nghề, phân tích đánh giá đối thủ.
  Lập bộ từ khóa
 • Phân bổ từ khóa, xác định langdingpage (trang đích hướng đến người dùng)

 • TỐI ƯU HÓA WEBSITE CHUẨN SEO
 • Cài đặt các công cụ bổ trợ SEO: Google webmarter tool, google analytics
 • Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, Bing
 • Tối ưu người dùng: Tối ưu hình ảnh, banner logo, số hotline, chatlive trực tuyến
 • QUẢN TRỊ WEBSITE + SEO TỰ NHIÊN
 • Đăng tin bài, cập nhật sản phẩm lên trang web
 • Chia sẻ mạng xã hội: Link hay, Facebook, Plus, Twetter, linkedin .pintesret .v.v.v.
 • Quảng bá website trên các diễn đàn :
  ko giới hạn diễn đàn / tuần
  Quảng bá website trên các diễn đàn :
  10 diễn đàn / tuần.
  Quảng bá website trên các social có độ trust
  Quảng bá thông tin lên hệ thống mạng internet
  Tăng độ phủ trên mạng
 • Đẩy SEO tự nhiên
  (không giới hạn số lượng từ khóa)
 • Phân bổ từ khóa vào trang, Onpage lại langdingpage SEO
 • Builink từ khóa SEO, Xây dựng mô hình đi link
 • Xây dựng hệ thống website vệ tinh:
  Xây dựng hệ thống Blog vệ tinh:
  Xây dựng mô hình đi link
 • QUẢNG CÁO FACEBOOK
 • Tạo fanpage nếu chưa có
 • Chăm sóc fanpage: post bài, đăng nội dung, cập nhật thông tin sản phẩm: 30post
 • Quảng bá fanpage lên các hội nhóm, tăng tương tác: like, comment, seeding, chia sẻ
 • Tư vấn, lên kế hoạch, dự trù ngân sách, đề xuất phương án triển khai quảng cáo trên facebook
 • Chạy quảng cáo
  (chưa bao gồm ngân sách quảng cáo)
 • Quét, tìm data, thu thập data khách hàng tiềm năng
 • QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS + HÌNH ẢNH
 • Phân tích ngành nghề, lĩnh vực, lập kế hoạch, dự trù ngân sách,
 • Setup chiến dịch. Khởi chạy chiến dịch quảng cáo google adwords
  (chưa bao gồm chi phí chiến dịch)
  Cài mã công cụ hỗ trợ xác dịnh đối tượng khách hàng tiềm năng
 • Đo lường chiến dịch
  BÁO CÁO
 • QUẢNG CÁO CỐC CỐC
 • Phân tích ngành nghề, lĩnh vực, lập kế hoạch, dự trù ngân sách,
 • Setup chiến dịch. Khởi chạy chiến dịch quảng cáo google adwords
  (chưa bao gồm chi phí chiến dịch)
 • Đo lường hiệu quả chiến dịch
  BÁO CÁO
 • Thỏa thuận
 • THANH TOÁN:
  Theo Tháng
 • KHUYẾN MẠI:

 Quy trình báo giá và tiếp cận dịch vụ

Sau khi ký kết hợp đồng quản trị SEO website. Hai bên thống nhất các điều khoản tiêu chí trong hợp đồng quản trị website và tiến tới làm SEO website.

  • Bước 1: Nhân viên phụ trách dự án & cán bộ phụ trách quý công ty cùng lên danh sách nhóm từ khóa:
   • Nhóm từ khóa thương hiệu
   • Nhóm từ khóa dịch vụ
   • Nhóm từ khóa sản phẩm
  • Bước 2MDCOP thực hiện triển khai dự án SEO
  • Bước 3Báo cáo: MDCOP thực hiện báo cáo vào các ngày cuối tháng, bao gồm tiến độ công việc, vị trí các từ khóa trong nhóm từ khóa.
  • Bước 4Chi phí:
   • Chi phí theo gói MARKETING TỔNG THỂ đã lựa chọn
   • Thanh toán chi phí ngày 5 hàng tháng
   • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản or tiền mặt

ĐỂ TĂNG DOANH THU DOANH SỐ BÁN HÀNG, TĂNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CẦN KẾT HỢP THÊM CÁC PHƯƠNG THỨC:

Nhắn tin Facebook Zalo: 0979.319.356