Phát triển ứng dụng mobile

Phát triển ứng dụng Mobile – Mobile Application Development giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất tại bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu thông qua các thiết bị cá nhân.

Mobile Application Development tại MDCop giúp các doanh nghiệp phát huy được các thế mạnh của mình, tiếp cận khách hàng nhanh hơn, tăng doanh thu bán hàng, tăng hiệu quả các chiến lược.

Với dịch vụ Mobile Application Development, doanh nghiệp có thể chọn một hoặc tất cả các dịch vụ con dưới đây:

iPhone App Development

Phát triển ứng dụng trên thiết bị iPhone

Android App Development

Phát triển ứng dụng trên các thiết bị Android

iPad App Development

Phát triển ứng dụng trên thiết bị iPad

Mobile Testing

Test hiệu quả của ứng dụng

Cross Platform App Development

Phát triển ứng dụng sử dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Web App Development

Phát triển ứng dụng với các website trên thiết bị di động