Khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, các bước triển khai chiến lược Digital Marketing tại công ty Mdcop của chúng tôi như sau:

1) Phân tích hiện trạng

– Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, đối thủ, cơ hội, thách thức)
– Đối tượng & hành vi khách hàng

2) Mục đích chiến dịch

– Mục đích & Kết quả mong đợi của chiến dịch (KPI, ROI)

3) Lên ý tưởng triển khai chiến lược

– Phân tích & thấu hiểu khách hàng mục tiêu (Customers Insight)
– Lên ý tưởng, kịch bản và thông điêp Marketing cần truyền tải

4) Lựa chọn Kênh thực hiện

– Khi có một bảng phân tích hoàn hảo việc triển khai bây giờ sẽ trở nên đơn giản hơn
Facebook ? Website ? Youtuble hay tất cả… điều này phụ thuộc vào ngành nghề bạn đang kinh doanh mà chúng tôi
sẽ lựa chọn Kênh phù hợp và hiệu quả nhất.
– Bên cạnh đó chúng tôi còn đưa ra một Bảng chi tiết về Ngân sách & Timeline công việc thực hiện.

5) Đo lường & Báo cáo

– Báo cáo kết quả đạt được hàng tuần/ tháng/ quý.