Triển khai chiến lược Digital Marketing

Khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, các bước triển khai chiến lược Digital Marketing tại công ty Mdcop của chúng tôi như sau:

1) Phân tích hiện trạng

– Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, đối thủ, cơ hội, thách thức)
– Đối tượng & hành vi khách hàng

2) Mục đích chiến dịch

– Mục đích & Kết quả mong đợi của chiến dịch (KPI, ROI)

3) Lên ý tưởng triển khai chiến lược

– Phân tích & thấu hiểu khách hàng mục tiêu (Customers Insight)
– Lên ý tưởng, kịch bản và thông điêp Marketing cần truyền tải

chiến lược digital marketing

4) Lựa chọn Kênh thực hiện

– Khi có một bảng phân tích hoàn hảo việc triển khai bây giờ sẽ trở nên đơn giản hơn
Facebook ? Website ? Youtuble hay tất cả… điều này phụ thuộc vào ngành nghề bạn đang kinh doanh mà chúng tôi
sẽ lựa chọn Kênh phù hợp và hiệu quả nhất.
– Bên cạnh đó chúng tôi còn đưa ra một Bảng chi tiết về Ngân sách & Timeline công việc thực hiện.

5) Đo lường & Báo cáo

– Báo cáo kết quả đạt được hàng tuần/ tháng/ quý.