MAX SHOP

Giao diện website bán hàng đẹp

Max Shop dụng tốt cho các website bán hàng thông dụng, cho phép xem sản phẩm, tin tức và liên hệ,…

  • Tốc độ tải load nhanh
  • Sản phẩm hiển thị dễ nhìn, tập trung vào sản phẩm
  • Trang liên hệ tích hợp sẵn bản đồ chỉ đường
  • Thiết kế Reponsive, hỗ trợ đa màn hình thiết bị
  • Giao diện đẹp, ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên