Entries by nguyen duong

Marketing cho doanh nghiệp nhỏ

Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, người dùng trước khi mua sắm hàng hóa, hay bất kỳ 1 thứ gì họ đều có nhu cầu tìm kiếm thông tin, xem xét thông tin trên mạng internet trước khi có quyết định mua sắm. Đứng trước nhu cầu thiết yếu đó, các doanh nghiệp […]