Bài viết

Hướng dẫn đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công thương

Hướng dẫn đăng ký/thông báo website thương mại điện tử với Bộ Công thương. Hướng dẫn chi tiết, cụ thể, đơn giản bạn cũng có thể thực hiện đăng ký/thông báo ngay.

 

1.Tại sao cần đăng ký/thông báo với bộ công thương

Theo Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định BẮT BUỘC phải đăng ký/thông báo trang website hoạt động bán hàng, kinh doanh, tiếp thị trên mạng internet.

(Quy định bắt buộc thì đành phải theo thôi – tránh bị phạt )

 

2. Cá nhân hay tổ chức mới được đăng ký/thông báo website với bộ công thương ?

 

3. Trang web nào cần thông báo? Trang website như thế nào cần đăng ký?

 

4. Hướng dẫn thông báo trang web với bộ công thương chi tiết

 

5. Hướng dẫn đăng ký trang web với bộ công thương chi tiết