Bài viết

Quảng cáo online là gì? Quảng cáo trực tuyến trên mạng là gì?

Quảng cáo online, quảng cáo trực tuyến là hình thức quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên mạng internet thông qua các chiến dịch quảng cáo trên mạng, nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng, gia tăng doanh thu doanh số bán hàng.

Mạng internet ngày càng phổ biến, Việt Nam là 1 trong những quốc gia có tốc độ phát triển,độ phủ sóng mạng internet hàng đầu thế giới. Vì thế quảng cáo trên mạng là xu hướng tất yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Tốc độ phát triển và phủ sóng của mạng internet tại Việt Nam

Quảng cáo online giúp:

  • Tiếp cận khách hàng mục tiêu nhanh chóng
  • Gia tăng doanh thu doanh số bán hàng
  • Gia tăng quảng bã thương hiệu

Với nhiều lợi thế to lớn, quảng cáo online trực tuyến hỗ trợ tối đa phát triển kinh doanh, tăng độ phủ thương hiệu phát triển thị trường.

Xem thêm: