Kích thước banner quảng cáo google

Kích thước banner quảng cáo trên các trang web là đối tác của google. Các kích thước tiêu chuẩn bạn cần biết khi thiết kế ảnh để chạy chiến dịch quảng cáo mạng hiển thị, GDN.

Kích thước chuẩn trên trang web đặt banner quảng cáo

Kích thước cơ bản:

  • 728×90 hình chữ nhật dài: Vị trí xuất hiện trên đầu trang web, header
  • 300×600 : hình chữ nhật lớn, đặt trong lòng bài viết
  • 336×280 : ảnh vuông, đặt ở bên phải/trái trang web
  • 300×250 : ảnh vuông, thường đặt bên phải/trái
  • 320×100: trên thiết bị di động
  • 90×600 : ảnh 2 bên thân website

Trên đây là các kích thước cơ bản, thường được các website áp dụng. Tuy nhiên cũng có nhiều trang web thiết kế các kích thước khác nhau. Vì thế bạn cần lưu ý làm hết các kích thước để ảnh quảng cáo có thể hiện thị đầy đủ, đẹp.

 

Bạn có thể tham khảo bài viết:

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *